Rekonstrukce bytového jádra, rekonstrukce koupelny, rekonstrukce celého bytu, elektroinstalace, vodoinstalace, plyn.

ELREKO Praha s.r.o.
Novodvorská 288/75
Praha 12 - Kamýk, 142 00

Tel.: 608111660
Zelená linka : 800908070
E-mail: info@elreko.cz

Stavební zákon


Stavební zákon a rekonstrukce

 • Autor: Petr Jůn

  Stručné shrnutí

          Podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., platného od 1.1. 2007 lze obecně říci, že pokud stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a zároveň nedochází ke změně vzhledu (myšleno z exteriéru), potom není nutné žádat stavební úřad o povolení ani tyto úpravy stavebnímu úřadu ohlašovat.

         Mezi takové úpravy lze zařadit například rekonstrukce bytových jader, či odstranění částí, nebo celých příček v panelových domech. V ostatních případech se jednání se stavebním úřadem nevyhneme.


  Celý článek

  Stavební zákon a rekonstrukce

          Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., platný od 1.1. 2007 stanovil následující pravidla týkající se zásahů do již realizovaných staveb.

          Bez stavebního povolení i ohlášení je možné provádět běžné udržovací práce, menší úpravy stěn a podlah, výměny zařizovacích předmětů v koupelnách a na záchodech, apod. Toto se týká například rekonstrukce bytových jader v panelových domech. Celý proces běžné rekonstrukce bytového jádra je možno provést bez stavebního povolení i ohlášení.

          Citace ze stavebního zákona (část čtvrtá, stavební řád, hlava I, stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, díl 1, povolení a ohlášení, paragraf 103, od. (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, bod H):

         "Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost."

   11) vyhláška č. 492/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni stavebního zákona

          K realizaci rozsahem menších a ne technicky komplikovaných změn, které ovšem nejde zařadit do výše uvedené kategorie, často postačí tzv. ohlášení. V tomto případě je nutno uvést detaily o stavbě (účel, místo) a doklad o vlastnictví. Navíc je nutné předložit alespoň zjednodušený nástin zamýšlených úprav. Není potřeba vypracování projektové dokumentace jakéhokoli stupně ani schválení autorizovanou osobou.

          V ostatních případech je vždy nutné stavební povolení. Podání žádosti o stavební povolení zahrnuje souhlas vlastníka, projektovou dokumentaci stávajícího i nového stavu a schválení autorizovanou osobou. Po dokončení prací, na rozdíl od ostatních případů, je nutná kolaudace. Tedy schválení správnosti provedených prací a povolení k užívání dotčených prostor.

          Konzultace zamýšleného stavebního zásahu s pracovníkem stavebního odboru je nicméně v každém případě rozumným nápadem, který může pomoci předejít budoucím komplikacím. Každý úřad může totiž daná pravidla chápat a interpretovat poněkud rozdílně.

          Celé znění stavebního zákona můžete nalézt například na adrese
   
  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/

Kalkulátor ceny rekonstrukce bytového jádra Revize PRE Stoupačky.cz - rekonstrukce stoupaček Revizáci.cz Vestec.net Facebook

PROVÁDÍME ODBORNÉ MONTÁŽE

SPOLUPRACUJEME

Cech obkladačů ČR

www.cech-obkladacu.cz

Rekonstrukce na splátky

www.essox.cz

Siko koupelny

www.siko.cz

Koupelnové centrum

www.marketis.cz

NOVINKY

Financování našich služeb

 • zboží a služby v hodnotě od 3 000Kč do 500.000kč
 • až 100% pořizovací ceny
 • na 6 – 70 měsíců
 • k uzavření smlouvy nepotřebujete ručitele
 • stačí Vám 2 doklady totožnosti
 • za vyřízení a správu smlouvy neplatíte žádné poplatky
 • výše splátky je neměnná po celou dobu splácení
 • více na www.essox.cz

Copyright (c) 2007 Elreko Praha s.r.o., web by Laureones Design Studio & Pro-idea